Föreslagen vägdragning på Hemsön

I samband med att Anders K överklagade fastighetsdomstolens vid Härnösands tingsrätt beslut till Hovrätten lämnade han också in ett nytt förslag på alternativ vägdragning. Här kan du studera vägdragningen kallad alternativ 3 (PDF-fil). Du kan också läsa PM om förstudie rörande den föreslagna vägdragningen (PDF fil). Förstudien är utförd av konsultfirman VUAB i Härnösand på uppdrag av Anders K.

Alla synpunkter som vi sakägare lämnat till fastighetsdomstolen vid tingsrätten följer med till hovrätten. Det betyder att man inte nödvändigtvis behöver upprepa sina synpunkter igen. Vill du så är det ju självklart fritt fram att åter vädra dina åsikter i brev till hovrätten. Läs mer i kungörelsen i tidigare nyhet här på Lungöwebben.

Per Edin
Ordf fastighetsägareföreningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *