Båtplatser

På Hemsön vid Lungö brygga har föreningen ett antal bryggplatser för uthyrning. Senaste förteckningen över vem som har vilken plats finns att hämta här.

Bryggplats kostar 700 kr/år för mindre båt och 800 kr/år för större båt (från och med 2019).