Bra att veta

Hemsöfärjan

Här hittar du tidtabellen för Hemsöfärjan (klicka på tidtabell) 

Helikopterlandningsplats

Fotbollsplanen är numer godkänd av räddningstjänsten som helikopterlandningsplats
Helikopterlandningsplatsen heter Lungön. Det är dock upp till SOS Alarm och Räddningstjänsten att bestämma när den ska användas.

Angöringsplatser för sjöräddningen

Här kan du se angöringsplatser för sjöräddningen, ladda ner kartan i PDF-format.

Hjärtstartare

I spruthuset nära fotbollsplanen har föreningen en hjärtstartare som kan användas om olyckan är framme. Hjärtstartaren skänktes av Mikael Nordlöf och Marika Svanberg (ICA i Älandsbro).