Hämta hem din brevlåda

På föreningens årsstämma togs spruthusets framtid upp till beslut. Stämman beslutade att huset ska stå kvar men att det ska snyggas upp. Ett första steg är att ta bort de brevlådor som hänger på huset. Så vet du med dig att du eller din familj har en gammal låda på huset så plocka ned den.

Städdag onsdag 14/7

Samling vid spruthuset kl 10. I år röjer vi längs vägen så ta gärna med lämpliga redskap för detta. Efter städning och röjning bjuds det på fika.

Container för grovsopor

Årets container kommer stå uppställd vid Lungö brygga den 13 till 15 juli. Containern står på plats mellan klockan 9 och 14 varje dag och körs därefter till återvinningsanläggningen.

Tänk på att lasta av dina grovsopor så att så mycket som möjligt får plats i varje containerlast. Lasta inte över kanten på containern.

/ Styrelsen för Lungö fastighetsägareförening

Årsstämmor 2021

Lördagen 24/7 är det årsstämma i Lungö fastighetsägareförening. Kl 11 på dansbanan.

Årsmötet för Lungö vägförening äger rum 24/7 kl 10.30 också detta möte på dansbanan.

Midsommarfirandet på dansbanan och fotbollsplanen inställt

På grund av rådande pandemiläge och av smittskyddsskäl kommer det inte att anordnas något midsommarfirande på fotbollsplanen eller på dansbanan i år.

/Festkommittén och styrelsen

Lyskväll 3 oktober

Lördagen den 3 oktober är det återigen dags för Lyskväll. Efter mörkrets inbrott hjälper vi alla till att lysa upp Lungön med eldar, marshaller och annan allehanda belysning.

Container för grovsopor

Årets container för grovsopor är bokad mellan tisdagen 14 juli till och med torsdagen 16 juli. Hemab lämnar containern klockan 9 samt hämtar hem den klockan 14, varje dag.

Följ parkeringsanvisningar på platsen så att containern kan lastas av Hemab utan problem. Parkering längs med diket är inte tillåtet.

Städdag på dansbanan

Den 15 juli är det dags för årets städdag. Denna gång är det området kring dansbanan som ska röjas och så ska det städas vid bryggorna i Korvhamn. Styrelsen gör bedömningen att städdagen kan genomföras i och med att den äger rum utomhus och att det kommer att gå att hålla avståndet mellan deltagarna.

Samling klockan 10 på dansbanan. Medtag redskap för röjning av gräs och sly.

Fika serveras efter väl utfört arbete.

Årsmöte Lungövägens samfällighetsförening

Den 23 juli klockan 18 på dansbanan är det dags för Lungövägens samfällighetsförenings årsmöte. Välkommen!

Årsstämman flyttad till 2021

Styrelsen för fastighetsägareföreningen har nu beslutat att årsstämman för 2020 flyttas till sommaren 2021 på grund av rådande situation med coronaviruset. Nuvarande styrelse fortsätter att arbeta ytterligare ett år och formell årsstämma för 2020 med räkenskaper hålls 2021. Vid samma tillfälle hålls ordinarie stämma för 2021.

Vid frågor kontakta ordförande Per Edin. /Styrelsen