Lungö Fastighetsägareförening

Föreningen är en ideell förening som ansvarar för dansbanan vid Sundhamn, flytbryggorna på Hemsön vid Lungö brygga, ett antal årliga fester på Lungön, samt behandlar annat som vi fastighetsägare på Lungön vill fatta gemensamma beslut runt.

Underhåll av föreningens anläggningar sker m.h.a. föreningens medlemmar.

Föreningen finansieras via medlemsavgifter,  250 kr/år (från och med 2019)
Bryggplats på Hemsön kostar 700 kr/år för mindre båt och 800 kr/år för större båt (från och med 2019).

Styrelse
Ordförande: Jonas Lundin

Kassör: Annika Persson

Ledamot: Sven-Gunnar Nyberg

Ledamot: Mats Sundström

Ledamot: Johan Silfversten

Suppleant: Kerstin Salmén

Suppleant: Werna Norlin

Årsmötesprotokoll

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Stadgar för Lungö fastighetsägareförening