Hjälp till och bekämpa lupinen

På fastighetsägareföreningens årsstämma 2021 beslutade stämman att uppmana medlemmarna att bekämpa den invasiva växten blomsterlupin på Lungön.

Blomsterlupinen utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den konkurrerar ut växter och inhemska blommor i sin närhet. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida:

”Eftersom den (lupinen, reds. anm) är mycket invasiv rekommenderar Naturvårdsverket att man avstår från att plantera den och försöker förhindra att den sprider sig om man har den på sin mark.”

Naturvårdsverket rekommenderar att blomsterlupinen bekämpas genom att den slås innan den sätter frö och gärna flera gånger per säsong. Vid mindre förekomster kan också växten grävas eller dras upp.

Här kan du läsa mer om blomsterlupinen, dess negativa påverkan på den biologiska mångfalden och hur den ska bekämpas. På Metodkatalogen för invasiva arter som drivs av SLU Artdatabanken finns en detaljerad instruktion för rotdragning av lupiner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *