Månad: juni 2022

Hjälp till och bekämpa lupinen

På fastighetsägareföreningens årsstämma 2021 beslutade stämman att uppmana medlemmarna att bekämpa den invasiva växten blomsterlupin på Lungön. Blomsterlupinen utgör ett hot mot den biologiska mångfalden eftersom den konkurrerar ut växter och inhemska blommor i sin närhet. Naturvårdsverket skriver… Read More

Kallelse till årsstämman

Årsmöte med Lungö Fastighetsägareföreninglördag den 16 juli 2022 kl 11.00 på dansbanan. Dagordning Årsmötets öppnande Val av årsmötesfunktionärerOrdförandeSekreterareTvå justerare tillika rösträknare Årsmötets stadgeenliga utlysande Godkännande av dagordning Närvarolista (skickas runt vid mötet) Välkomnande av nya medlemmar i föreningen… Read More

Fyrhjulingsträff på Lungön

Årets midsommarfirande

I år firar vi midsommarafton traditionsenligt med stångresning och fotbollsmatch. Klockan 13 reser vi stången och det blir sång och dans. Klockan 14 är det sen dags för årets mest spännande fotbollsderby. Samling på fotbollsplanen.

Städdag onsdag 20 juli

Välkommen till 2022 års städdag på Lungön. Vi samlas vid dansbanan kl 10 och i år röjer vi runt dansbanan så medtag gärna lämpliga redskap för detta.

Årsmöten för Lungöföreningarna

Årsmöte för Lungö vägsamfällighetsförening 16e juli 10.30 på dansbanan. Årsmöte Lungö fastighetsägareförening 16e juli 11.00 på dansbanan. Välkomna!