Nytt vägalternativ föreslås i överklagan

AK överklagade i september fastighetsdomstolens beslut om Hemsövägen till Hovrätten för Nedre Norrland. Han har nu kompletterat sin klagan. Där hänvisar han till en ny vägutredning, som han tagit fram med hjälp av konsulten VUAB Vägundersökningar AB. I utredningen presenteras en tredje vägdragning, förutom de två som tidigare lantmäteriet och fastighetsdomstolen behandlat.

Konsulten hävdar att denna nya vägdragning uppfyller både syftet med omdragningen och vägverkets krav i publ. 2001:9. Överklagandet med komplettering och karta finns inte tillgängligt elektroniskt hos domstolen. Men var och en som vill studera materialet kan ringa Hovrätten för Nedre Norrland tel 060-18 68 00 och beställa kopior på ärende Ö 1039-08. Kostar inget och kommer på posten inom ett par dagar.

/ Per Edin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *