Hovrätten går på fastighetsdomstolens linje

Hovrätten för Nedre Norrland har nu fattat beslut om överklagandet över fastighetsdomstolens beslut om vägdragningen på Hemsön. Hovrätten fastställer fastighetsdomstolens beslut från 2008. I domen skriver man att vägalternativ 2 ”…kommer att innebära en betydande förbättring av den aktuella boendemiljön jämfört med dagsläget ..”.

Sammantaget finner hovrätten att vägalternativ 2 är det bästa. Det vill säga det lantmäteriet tidigare beslutat om.  Hovrätten har också avvisat det senaste förslaget (alternativ 3) från klaganden (AK) eftersom det inte fanns med i fastighetsdomstolens prövning 2008. Vi kan inte publicera domen i sin helhet här på webben eftersom som vi då bryter mot personuppgiftslagen. Men den som vill veta mer kan ringa hovrätten på tel 060-18 68 00 och beställa en kopia på mål nr Ö 1039-08.

/Per Edin Ordf Lungö fastighetsägareförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *