Månad: februari 2009

Processen nu igång igen om Hemsövägen

Hovrätten för Nedre Norrland har i dagens Tidningen Ångermanland lagt in en så kallad kungörelsedelgivning om Hemsövägen. Kontaktpersoner på hovrätten finns angivna med telefonnummer i slutet av kungörelsen. Läs kungörelsen nedan och kontakta hovrätten om du undrar över… Read More