Huvudförhandling om Hemsövägen blir på Sambiblioteket

I dagarna kallar fastighetsdomstolen berörda sakägare till huvudförhandling om Hemsövägen. Kallelsen sker med så kallad kungörelsedelgivning i Tidningen Ångermanland. För dig som inte har daglig tillgång till tidningen går samma text att läsa här nedan. Du som vill göra din stämma hörd men inte kan närvara kom ihåg skicka fullmakt till någon du vill ska företräda dig.

/ Per E

Lantmäterimyndigheten i Västernorrlands län (LM) har den 20 juni 2007 meddelat beslut om ändring av anläggningsbeslut m m rörande Sanna ga:1 i Härnösands kommun. Sedan ägarna till Sanna 1:15 -1:18 m fl har överklagat nämnda beslut vid Ångermanlands tingsrätt, Fastighetsdomstolen, kallas berörda sakägare till huvudförhandling måndagen den 9 juni 2008 kl 10.00 på Sambiblioteket, Olof Högbergssalen, Universitetsbacken 3 i Härnösand. Fastighetsdomstolen får handlägga och avgöra målet utan hinder av att sakägare uteblir från huvudförhandlingen. Kallelsen och övriga handlingar i målet, F 2069-07, finns tillgängliga på rättens kansli under exp.tid mån-fre kl 9-12, 13-15. De finns också tillgängliga hos Per Edin och Lennart von Post.

Ångermanlands tingsrätt Fastighetsdomstolen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *