Den 9 juni blir det domstolsförhandlingar om Hemsövägen

Fastighetsdomstolen har nu spikat dag för huvudförhandling och syn på plats när det gäller överklagandena över vägförättningen. Det blir måndag den 9 juni. Både förhandling och syn är öppen för alla sakägare. Du som inte kan närvara, men ändå vill ha ett ord med i laget, kan lämna fullmakt till någon du vet ska närvara. Läs i tidigare meddelanden här på hemsidan om hur fullmakten bör vara utformad. Fastighetsdomstolen kommer i god tid att annonsera i Tidningen Ångermanland om mer exakt tid och plats inför den 9 juni. Jag lägger ut samma information här på vår hemsida, så snart den finns tillgänglig. Så håll koll.

/Per Edin Ordf Lungö fastighetsägareförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *