Sanna-Lungö Vägsamfällighetsförening

Föreningen ansvarar för den grusade enskilda väg som löper från ’Färjan’ fram till Lungö brygga.

Vägen finansieras med statsbidrag, samt mha. av debiteringslängd.

Styrelse
Ordförande: Erik Kempe

Vice ordförande: Lennart Petterson

Kassör: Marika Svanberg

Sekreterare: Monika Karlsson

Ledamöter: Karl-Erik Nilsson

Suppleanter: Ronald Westin, Werna Norlin, Gunnar Nyberg

Årsmötesprotokoll

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2008

2007