Lungö Vägsamfällighetsförening

Föreningen ansvarar för den grusade enskilda väg som löper från ’Källa kajen’ upp mot dansbanan. Vägen finansieras med statsbidrag, samt mha. av debiteringslängd. Ingen utdebitering är f.n. inplanerad.

Underhåll av vägen sker m.h.a. föreningens medlemmar (dikes röjning, städning, utspridning av grus, etc.)

Om du är intresserad av att gå med i Lungövägens samfällighetsförening, anmäl då detta intresse till Bertil Olsson eller Birgitta Bylund. Vi kommer då – om tillräckligt stort intresse finns – m.h.a. Lantmäteriet, ta fram förslag på andelstal för debiteringslängd. Anmälan om intresse är inte bindande.

OBS. Alla även utanför föreningen har rätt att gå och cykla på vägen. Genom att gå med i föreningen har du även rätt att nyttja vägen för motortrafik (såväl med egen som lejd transport).

Styrelse
Ordförande: Bertil Olsson

Ledamot: Annika Persson

Ledamot: Urban Wiklund

Årsmötesprotokoll

2023

2022

2017

2008

2006