Månad: maj 2022

Ny platsuppmärkning på bryggorna

Nu är bryggplatserna vid Korvhamn tydligt uppmärkta med nummer. Är du osäker vilken plats som är din så sitter platsförteckningen på landgången till bryggan.