Månad: april 2022

Bryggorna klara att användas

Ett vårtecken med stort V är öppnandet av bryggorna i Korvhamn. I år var det ett skickligt och glatt gäng som justerade och byggde om bockarna till landgångarna efter vintern och isens framfart. Fotograf var Olle Persson.