Månad: augusti 2017

Våra nya småbåtsbryggor

Lungö fastighetsägareförening har den 3 mars 2017 erhållit stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till nya småbåtsbryggor. Det totala stödet inom Landsbygdsprogrammet är på 130 000 kronor, varav 56,22 procent kommer från EU. Härnösands kommun har bidragit med… Read More