Månad: december 2013

Nya bryggplatser på Hemsön

Styrelsen och bryggkommittén fick på årsmötet i uppdrag att se över bryggplatserna vid Hemsön. Denna översyn är nu färdig och har resulterat i en omfördelning av båtplatserna. För att alla ska få bättre plats för sina båtar finns… Read More