Månad: juni 2013

Midsommar, stämma och höstfest

Dans kring stången på midsommarafton startar kl 13.00 och därefter följer de rafflande fotbollsmatcherna. Årsstämman äger rum på lördagen den 13 juli kl 11. Kallelse med dagordning sätts upp senast två veckor före mötet. Samma kväll sker grillfest… Read More

Postgången i sommar

Maria Pettersson kommer precis som förra året att ansvara för postgången ut till Lungön. Posten levereras från midsommar och fem veckor framåt. Den som vill ha post, men ännu inte har betalat, kan göra det direkt till Maria. Från och… Read More