Månad: juni 2012

Årsstämma och grillfest

Lördag den 7 juli klockan 11.00 är det årsstämma i Lungö fastighetsägareförening. Platsen blir dansbanan, som vanligt. Kallelse med dagordning finns uppsatt på Spruthuset. På kvällen arrangerar föreningen sommar- grillfest med dans till levande musik. Notera även vår gemensamma… Read More

Klart med postbud i sista stund

Till glädje för alla som önskar få sin post levererad till Spruthuset kan vi nu meddela att Maria Pettersson kommer att sköta detta i sommar. Liksom tidigare betalar varje hushåll (Obs! Inte per brevlåda) 100 kronor för fem… Read More

Familjefest på midsommarafton

Som traditionen bjuder börjar vi kl 13.00 med blomplockning följt av stångresning och dans under ledning av Göran och Tommie. Lungömästerskapet i fotboll, i skuggan av EM, startar cirka kl 14. Vi vill påminna om att det inte blir… Read More

Inget postbud i sommar

Tyvärr har ingen anmät intresse att ta på sig uppdraget som postbud i sommar. Det innebär att de hushåll som ställt om posten till Lungön i sommar själva får ordna med hämtningen på Hemsön. OM det nu inte… Read More