Månad: september 2009

Hovrätten går på fastighetsdomstolens linje

Hovrätten för Nedre Norrland har nu fattat beslut om överklagandet över fastighetsdomstolens beslut om vägdragningen på Hemsön. Hovrätten fastställer fastighetsdomstolens beslut från 2008. I domen skriver man att vägalternativ 2 ”…kommer att innebära en betydande förbättring av den aktuella… Read More