Månad: december 2008

Nytt vägalternativ föreslås i överklagan

AK överklagade i september fastighetsdomstolens beslut om Hemsövägen till Hovrätten för Nedre Norrland. Han har nu kompletterat sin klagan. Där hänvisar han till en ny vägutredning, som han tagit fram med hjälp av konsulten VUAB Vägundersökningar AB. I… Read More