Månad: augusti 2008

Överklagat avgörande

Lantmäterimyndighetens i Västernorrlands län beslut den 20 juni 2007 angående omprövning av gemensamhetsanläggningen Härnösand Sanna ga:1, ärende Y03526. FASTIGHETSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Fastighetsdomstolen lämnar överklagandena utan bifall. Fastighetsdomstolen utslag