Månad: juni 2008

Flaskpost funnen

I lördags, den 14/6 2008, fann Jerker Åström en flaskpost vid en liten halvö som kallas ”Haren” vid Storsand, som ligger i Åvikebukten i Medelpad straxt söder om landskapsgränsen till Ångermanland. I flaskan låg ett meddelande med följande… Read More

Fastighetsdomstolens beslut kommer 20 augusti

Vid fastighetsdomstolens sammanträde den 9 juni om Hemsövägen meddelades att beslut tillkännages den 20 augusti 2008 kl 11.00 vid rättens kansli. Det är nu alltså bara att vänta och se vad domstolen anser om klagomålen mot lantmäteriets beslut… Read More

Förslag till nya stadgar

Inför stämman 2007 gjorde vi i styrelsen en genomgång av gällande stadgar för fastighetsägareföreningen. Det visade sig att mycket var föråldrat och tillämpades inte i verkligheten. Bland annat gällde det reglerna för val till styrelsen. De reviderade stadgarna… Read More