Månad: maj 2008

Huvudförhandling om Hemsövägen blir på Sambiblioteket

I dagarna kallar fastighetsdomstolen berörda sakägare till huvudförhandling om Hemsövägen. Kallelsen sker med så kallad kungörelsedelgivning i Tidningen Ångermanland. För dig som inte har daglig tillgång till tidningen går samma text att läsa här nedan. Du som vill… Read More