Månad: april 2008

Den 9 juni blir det domstolsförhandlingar om Hemsövägen

Fastighetsdomstolen har nu spikat dag för huvudförhandling och syn på plats när det gäller överklagandena över vägförättningen. Det blir måndag den 9 juni. Både förhandling och syn är öppen för alla sakägare. Du som inte kan närvara, men… Read More