Månad: februari 2008

Många har hört av sig till fastighetsdomstolen

Ett 50-tal sakägare har hört av sig till fastighetsdomstolen med anledning av överklagandet av lantmäteriets beslut om ny vägdragning på Hemsön. Att så många har gjort sin stämma hörd och sagt vad de tycker är mycket ovanligt i… Read More