Månad: januari 2008

Fastighetsdomstolens kungörelse om Hemsövägen – yttrande senast 7 februari

Kungörelsedelgivningen som fastighetsdomstolen annonserade i Tidningen Ångermanland den 5 januari innehöll ett felaktigt belopp som berodde på ett räknefel hos domstolen. Nedan kan du läsa den korrekta kungörelsen som nu fastighetsdomstolen i dagarna publicerar i tidningen. När (om) du… Read More

Viktigt om vägen på Hemsön

I dagens upplaga av Tidningen Ångermanland annonserar Fastighetsdomstolen en så kallad kungörelsedelgivning som vänder sig till alla sakägare i Sanna ga:1, det vill säga vägen från färjan till Lungö brygga. Kungörelsedelgivning gör man istället för att skicka vanligt… Read More