Månad: november 2007

Vägbeslutet överklagat

Ett 10-tal Hemsöbor, både bofasta och sommarboende, har överklagat lantmäteriets beslut till fastighetsdomstolen om ny vägdragning förbi gula huset till Lungö brygga. De som överklagat kräver att domstolen ska riva upp beslutet om den av lantmätaren beslutade vädragningen… Read More