Isväg till Lungön

Tommie Wiklund skriver: ”Nu har vi rösat en isväg. Några bilder på gentlemännen som utfört arbete”.

Vinterbilder från Lungön

Olof Persson har tagit bilder på ovanligt isfria Lungöomgivningar. Så här skriver Olof själv:

”Första bilden, ett Lungösund som inte vill bli isbelagt. Dom andra tre är från ett vårlikt Bönskär, tagit mot norr och mot Rönäsudden. Brukar vara väldiga isvallar på utsidan Bönskäret, den här årstiden”.

Foto: Olof Persson
Foto: Olof Persson Foto: Olof Persson Foto: Olof Persson

Gott nytt år!

Med en bild från Lungösundet, fotograferad fredag 30/12 klockan 14.30, vill Fastighetsägareföreningens styrelse önska alla medlemmar ett Gott nytt år!

Foto: Per EdinFoto: Per Edin.

 

Lungö brygga klar att ta i bruk

Så här ser den färdiga bryggan ut:

Foto: Per Edin

Bryggbygget snart klart

Foto: Per Edin

Foto: Per Edin

Lägesrapport från bryggbygget del 3

Foto: Per Edin

Lägesrapport från bryggbygget del 2


Foto: Per Edin

Foto: Per Edin

Lägesrapport från bryggbygget

Foto: Per EdinFoto: Per Edin

Bryggupptagning 22 oktober

Båtbryggorna i Korvhamn kommer att tas upp lördagen den 22 oktober. Båtarna måste därför vara borta senast den 21 oktober.

Byggstart Lungö brygga

NCC, som fått i uppdrag att bygga nya Lungö brygga, meddelar att projektet byggstartas den 1a oktober. Uppdatering, NCC har skjutit på byggstarten med en vecka och kommer börja arbetet den 10e oktober.