Container för grovsopor

Årets container för grovsopor är bokad mellan tisdagen 14 juli till och med torsdagen 16 juli. Hemab lämnar containern klockan 9 samt hämtar hem den klockan 14, varje dag.

Följ parkeringsanvisningar på platsen så att containern kan lastas av Hemab utan problem. Parkering längs med diket är inte tillåtet.

Städdag på dansbanan

Den 15 juli är det dags för årets städdag. Denna gång är det området kring dansbanan som ska röjas och så ska det städas vid bryggorna i Korvhamn. Styrelsen gör bedömningen att städdagen kan genomföras i och med att den äger rum utomhus och att det kommer att gå att hålla avståndet mellan deltagarna.

Samling klockan 10 på dansbanan. Medtag redskap för röjning av gräs och sly.

Fika serveras efter väl utfört arbete.

Årsmöte Lungövägens samfällighetsförening

Den 23 juli klockan 18 på dansbanan är det dags för Lungövägens samfällighetsförenings årsmöte. Välkommen!

Årsstämman flyttad till 2021

Styrelsen för fastighetsägareföreningen har nu beslutat att årsstämman för 2020 flyttas till sommaren 2021 på grund av rådande situation med coronaviruset. Nuvarande styrelse fortsätter att arbeta ytterligare ett år och formell årsstämma för 2020 med räkenskaper hålls 2021. Vid samma tillfälle hålls ordinarie stämma för 2021.

Vid frågor kontakta ordförande Per Edin. /Styrelsen

Förslag om att flytta årsstämman

Styrelsen för fastighetsägareföreningen föreslår att vi flyttar årsstämman
till sommaren 2021. Det innebär att vi då genomför en formell årsstämma för 2020 med årsräkenskaper. Därefter ordinarie stämma
för år 2021. Det skulle innebära att nuvarande styrelse fortsätter att arbeta ytterligare ett år.

Det känns inte rätt och demokratiskt att genomföra stämma på dansbanan eller ens utomhus med tanke på uppmaningen om socialt avstånd och att flera medlemmar tillhör en eller flera riskgrupper.

Medlem som önskar lämna synpunkter på förslaget att flytta 2020 års stämma kan ta kontakt med ordförande Per Edin eller annan styrelseledamot. Styrelsen kommer att fatta slutligt beslut om flytt av stämman måndag 15 juni.

/Styrelsen

Midsommarfesten på dansbanan inställd

På grund av rådande läge med coronaviruset meddelar festkommittén att årets midsommarfest på dansbanan är inställd.

Även den årliga fotbollsmatchen och midsommarfirandet med sång och dans på fotbollsplanen ställs in i år.

Valborgsfirande på dansbanan

På valborgsmässoafton träffades en grupp Lungöbor (på behörigt avstånd och ute i det fria) för korvgrillning och umgänge. Under vårsolen och med hjälp av med initiativtagaren Tommie Wiklund och andra sköna stämmor välkomnades maj med sång.

Ett mycket trevlig arrangemang enligt säkra uppgifter.

Hemsöbryggorna är nu klara att ta i drift

Vi har nu lagt ut landgångar och färdigställt bryggorna för säsongen. Rekordtidigt!

Föreningens medlemmar består framförallt av fritidshusägare och inte erfarna marinentreprenörer. Det innebär att man som båtplatsinnehavare inte alltid kan förvänta sig att båtgrannarna har stormsäkra förtöjningar.

Vi i styrelsen vill därför ge några råd om hur du förtöjer din båt så att den inte riskerar skada andra båtar.

RÅD TILL DIG SOM HYR BÅTPLATS AV FÖRENINGEN

  • Använd en bojtyngd som är väl dimensionerad för att hålla båten på plats.
  • Placera bojen minst en halv båtlängd bakom aktern.
  • Lägg ut fendrar vid behov.

Trevlig båtsommar!

/ Styrelsen för Lungö fastighetsägareförening

Lyskväll på Lungön

Lördagen 5 oktober är det återigen dags för lyskväll på Lungön. Varmt välkommen att klä in ett höstmörkt Lungön i ljus.

Loppis på dansbanan

Den 14/7 anordnar Lungö fastighetsägareförening loppmarknad på dansbanan mellan kl 10 och 12.

Passa på att ge dina gamla saker ett nytt liv och tjäna några kronor på kuppen.

Bord att lägga sina pinaler och prylar på finns att tillgå. Skrymmande möbler m.m kan med fördel ställas utanför dansbanan eller fotograferas av och visas upp i mobilen för nyfikna spekulanter på plats.

Ett tips till alla säljare är att aktivera Swish för smidig betalning.

Välkomna!