Månad: april 2020

Hemsöbryggorna är nu klara att ta i drift

Vi har nu lagt ut landgångar och färdigställt bryggorna för säsongen. Rekordtidigt! Föreningens medlemmar består framförallt av fritidshusägare och inte erfarna marinentreprenörer. Det innebär att man som båtplatsinnehavare inte alltid kan förvänta sig att båtgrannarna har stormsäkra förtöjningar…. Read More