Månad: maj 2014

Hemsöbryggorna ute

Bryggmästare Jimmy meddelar att Hemsöbryggorna nu är utlagda för säsongen. Glöm inte att titta på den nya platsförteckningen (nedan) som vi tidigare informerat om.

Uppdaterad platsförteckning Hemsöbryggorna

Nedan finns en uppdaterad skiss (PDF) där du kan se om du fått ett nytt platsnummer eller en ny bryggplats enligt den uppdatering som Bryggkommittén tidigare informerat om. Skiss över bryggplatser 140505.

Vad hände med skylten?

Vad hände egentligen med den gamla vägskylten som guidade till Lungöns egen Route 66, Lungövägen? Theres Lindberg har hittat en gammal bild på den fina skylten och undrar om någon vet var den har tagit vägen. Kommentarerna står till… Read More