Månad: oktober 2012

Nu ska bryggorna upp för säsongen

Jimmy, vår duktige bryggmästare, meddelar att han kommer att ta upp föreningens bryggor på Hemsön i mitten av vecka 42. Det betyder att vi, som ännu har båtarna i sjön, måste lämna bryggorna senast tisdag den 16 oktober. Har du frågor… Read More