Flaskpost funnen

I lördags, den 14/6 2008, fann Jerker Åström en flaskpost vid en liten halvö som kallas ”Haren” vid Storsand, som ligger i Åvikebukten i Medelpad straxt söder om landskapsgränsen till Ångermanland.

I flaskan låg ett meddelande med följande lydelse:”Till den som läser detta ! Jag heter Sara och är 12 år. Jag sitter inspärrad hos min farfar på Lungöns norra udde. Hjälp mig att fly härifrån”

Det finns också en karta över Lungön ritad med ett kryss där det står: ”här är jag i ett rött hus”.

Jerker, som också är 12 år, låter meddela att han gärna kommer och befriar Sara, men han är en smula lat och vill först veta att ingen annan redan hunnit före, eller om Sara kanske hunnit ångra sig… Det kan ju också ha passerat en avsevärd tid sedan meddelandet skickades och att Sara under den tiden hunnit bli så gammal att hon säkert kan klara sig själv…

Under alla omständigheter vore det roligt att veta bakgrunden till meddelandet och när det skickades. Om den som läser detta mail kan lista ut vem ”farfar” och ”Sara” är och dessutom skickade ett svar antingen till Jerkers pappas mail eller hem till Jerker, så skulle denna historia kunna knytas ihop.

Martin.astrom@sdc.se
Jerker Åström
Bäckebovägen 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *