Många har hört av sig till fastighetsdomstolen

Ett 50-tal sakägare har hört av sig till fastighetsdomstolen med anledning av överklagandet av lantmäteriets beslut om ny vägdragning på Hemsön. Att så många har gjort sin stämma hörd och sagt vad de tycker är mycket ovanligt i denna typ av mål i fastighetsdomstolen. Jag gissar att man är både förvånad och imponerad över engagemanget. Enligt uppgift idag från fastighetsdomstolens chef så planerar man huvudförhandling och syn på plats under maj eller juni. Förhandling och syn sker samma dag och blir på dagtid en vanlig vardag. Alla sakägare har rätt att delta i förhandlingen och vid syn på plats. Men eftersom det är en vanlig vardag betyder det också att många inte kan delta.

Om man ändå vill visa sin mening gör man det via fullmakt till någon man vet ska närvara. I fullmakten anger du namnet på den person som ska företräda dig. Ange att han eller hon ska företräda dig i mål nummer 2069-07 vid Härnösands tingsrätt, Fastighetsdomstolen. Ange också din fastighetsbeteckning och underteckna med ditt/era namn. Jag återkommer här på vår excellenta hemsida när något nytt inträffar i processen.

Hälsningar

Per Edin Ordf Lungö fastighetsägareförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *