Viktigt om vägen på Hemsön

I dagens upplaga av Tidningen Ångermanland annonserar Fastighetsdomstolen en så kallad kungörelsedelgivning som vänder sig till alla sakägare i Sanna ga:1, det vill säga vägen från färjan till Lungö brygga. Kungörelsedelgivning gör man istället för att skicka vanligt brev till alla. Jag har begärt att fastighetsdomstolen ska skicka kungörelsen i digital form till mig för publicering på vår hemsida så att alla Lungöbor som inte läser TÅ dagligen också ska få se vad där står skrivet. Jag gissar att den kan finnas på vår hemsida under kommande vecka. Det handlar i korthet om att fastighetsdomstolen vill ha övriga sakägares synpunkter på överklagandena och ersättningsyrkanden från bland annat ägaren till Sanna 1:15 (Kempe).

Jag har själv bett om och fått ett ex av handlingarna, som jag gärna lånar ut för läsning eller kopiering. Annars kan var och en kontakta Fastighetsdomstolens expedition tel 0611- 34 99 01 och be att få hemskickat en kopia på handlingarna i akten. Det är kostnadsfritt för sakägare. Ange mål nr F 2069 – 07. Vi har tid fram till och med den 7 februari 2008 att lämna synpunkter på de krav och ersättningsanspråk som de överklagande lämnat till domstolen. Jag tror det är viktigt att göra sin stämma hörd till domstolen. Om inte annat kan var och en skriva dit och meddela kort och gott att lantmäteriets beslut från i somras bör stå fast, om man anser det. Syn och domstolsförhandling sker, enligt uppgift från ansvarig rådman i domstolen, när det blivit barmark.

Läs gärna mer på hemsidan under tidigare nyhet med rubriken Vägbeslutet överklagat (2007-11-14). Vi får alla hjälpas åt att sprida detta meddelande till släkt och vänner med koppling till Lungön. Alla har ju inte daglig tillgång till Internet.

/Per Edin Ordförande för Lungö Fastighetsägarförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *